Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNP 01 – dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracownicze plany kapitałowe Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe
 • Suma wpłat i według rodzaju wpłat na PPK
 • Według instytucji finansowych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Pracownicze plany kapitałowe Pracownicze plany kapitałowe – aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty
 • Według instytucji finansowych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Pracownicze plany kapitałowe Pracownicze plany kapitałowe – wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty, konwersje i zamiany
 • Suma wypłat i według rodzaju wypłat z PPK
 • Według instytucji finansowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Pracownicze plany kapitałowe Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych
 • Według instytucji finansowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Pracownicze plany kapitałowe Pracownicze plany kapitałowe – stopa zwrotu
 • Według funduszy zdefiniowanej daty
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy