Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNP 02 – dane dotyczące kapitału emerytalnego i liczby członków otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kapitał emerytalny i członkowie otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE
  • Płeć
  • Kapitał emerytalny
  • Liczba członków
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia