Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNP 05 – dane dotyczące PPE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kapitałowe systemy emerytalne Składki podstawowe i dodatkowe – PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego w tym: 1. Składki płacone przez pracownika, 2. Składki płacone przez pracodawcę
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Kapitałowe systemy emerytalne Wypłaty świadczeń z PPE - forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane bilansowe Wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
4 Kapitałowe systemy emerytalne Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE w tym: 1. Składki płacone przez pracownika, 2. Składki płacone przez pracodawcę
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • kwartał