Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNU 02 – dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek przepływów pieniężnych zakładów ubezpieczeń Rachunek przepływów pieniężnych zakładu ubezpieczeń
  • Rachunek przepływów pieniężnych ZU
  • Ogółem, dział I, dział II
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok