Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SNU 03 – dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych Składki przypisane brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie
 • Podział ryzyk według linii biznesu
 • Ogółem, dział I, dział II, działalność bezpośrednia
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych Odszkodowania i świadczenia brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie
 • Podział ryzyk według linii biznesu
 • Ogółem, dział I, dział II, działalność bezpośrednia
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych Składki przypisane brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie
 • Podział ryzyk według linii biznesu
 • Ogółem, dział I, dział II, działalność bezpośrednia
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych Odszkodowania i świadczenia brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie
 • Podział ryzyk według linii biznesu
 • Ogółem, dział I, dział II, działalność bezpośrednia
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok