Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KPRP SI 01 – dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sądownictwo Powołanie sędziów
  • Powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok