Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KPRP TP 01 – dane dotyczące nadanych tytułów profesora
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna identyfikacyjna