Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRK ZT 01 – dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Prawomocnie osądzeni Prawomocne skazania osób dorosłych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Nieletni i małoletni Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok