Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRRiT SIK 01 – dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Usługi telekomunikacyjne Wydane koncesje na prowadzenie działalności radiowej i telewizyjnej (składowe: Numer fax, Numer telefonu, Kod pocztowy, Numer budynku, Ulica, Miejscowość) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia