Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRUS FARMER 03 – dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe główne Zmienna jakościowa
 • grudzień
2 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Osoby uprawnione do renty rodzinnej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • grudzień
3 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych
Zmienna ilościowa
 • grudzień
4 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
5 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu
Zmienna ilościowa
 • grudzień
6 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu Zmienna jakościowa
 • grudzień
7 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe główne
Zmienna ilościowa
 • grudzień
8 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych Zmienna jakościowa
 • grudzień
9 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania (składowe: kod TERYT województwa, kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś)
 • Kod TERYT gminy mejsca zamieszkania emeryta/rencisty KRUS
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • grudzień
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • grudzień
11 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Nazwa gminy, Identyfikator TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Identyfikator TERYT miejscowości, Nazwa ulicy, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia