Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 06 – dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, liczby ubezpieczonych rolników
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenia emerytalno-rentowe
 • Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Przeciętna liczba ubezpieczonych rolników
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Składki ubezpieczeniowe
 • Przypis składek na rolnicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Przeznaczenie składek na rolnicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Świadczenia pozaubezpieczeniowe
 • Rodzaje świadczeń pozaubezpieczeniowych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Rodzaje zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok