Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KSCR WAG 01 – dane dotyczące jakości gleb
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring gleb Struktura odczynu gleb w Polsce
 • Odczyn glebowy
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
2 Monitoring gleb Próbki pobrane do badania odczynu gleb
 • szt.
Zmienna ilościowa
3 Monitoring gleb Przebadana powierzchnia gleb
 • tys. ha
Zmienna ilościowa
4 Monitoring gleb Potrzeby wapnowania gleb
 • Wskazania wapnowania gleb
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
5 Monitoring gleb Przebadane próbki gleb
 • szt.
Zmienna ilościowa
6 Monitoring gleb Zasobność gleb
 • Wybrane makroelementy
 • Przyswajalność makroelementów w glebie
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
7 Monitoring gleb Przebadane próbki gleb
 • Wybrane makroelementy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa