Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KNF SIUKNF 03 – dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność SKOK Członkowie SKOK
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Działalność SKOK Pożyczki i kredyty udzielone członkom
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Działalność SKOK Depozyty (lokaty) przyjęte od członków
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność SKOK Należności przeterminowane
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność SKOK Pożyczki i kredyty udzielone członkom
 • Pożyczki i kredyty udzielone członkom ogółem
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność SKOK Depozyty (lokaty) przyjęte od członków
 • Depozyty (lokaty) przyjęte od członków ogółem
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Ogólny rachunek zysków i strat SKOK Ogólny rachunek zysków i strat SKOK
 • Ogólny rachunek zysków i strat SKOK
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Aktywa SKOK Aktywa SKOK
 • Aktywa SKOK
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pasywa SKOK Pasywa SKOK
 • Pasywa SKOK
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Pracujący Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność SKOK Oddziały i filie SKOK
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia