Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
LPR SA 01 – dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Baza HEMS
 • Bazy HEMS
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
 • Bazy HEMS
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyloty
 • Bazy HEMS
 • Wyloty - promień działania
 • Wyloty - stan zagrożenia zdrowotnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Zgony przed lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Średni czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do lądowania na lądowisku szpitalnym
 • Zasięg działania LPR
 • Bazy HEMS
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
6 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyloty z przekroczonym czasem gotowości do startu
 • Bazy HEMS
 • Zasięg działania LPR dzień/noc
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok