Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MC PESEL 01 – dane dotyczące numeru PESEL oraz daty ustania poprzedniego małżeństwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Małżeństwa Data ustania poprzedniego małżeństwa
  • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
  • rok
2 Dane identyfikacyjne PESEL
  • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna