Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MC PESEL 08 – dane dotyczące cech osoby zmarłej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Małżeństwa Data zawarcia związku małżeńskiego Zmienna określająca czas
  • rok