Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 01 – dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Placówki edukacyjne i wychowawcze Placówki dla nieletnich
  • Placówki dla nieletnich i ich wychowankowie
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
  • 30 września