Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 02 – dane dotyczące uczniów i nauczycieli
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania ucznia (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Identyfikator TERYT miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania ucznia (składowe: Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
 • 31 marca
4 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Forma zatrudnienia - nauczyciel Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
5 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Informacja o miejscu nauki - nauka w szkole czy w domu Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
7 Cudzoziemcy w Polsce Kraj pochodzenia cudzoziemca Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
8 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy demograficzne osób Czy uczeń korzysta z internatu Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
12 Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu Klasa Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
13 Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu id klasy Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
14 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny SIO ucznia Zmienna identyfikacyjna
15 Cechy organizacyjno-prawne Typ jednostki sprawozdawczej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
16 Dane adresowe i terytorialne Adres szkoły, placówki (składowe: Kod TERYT województwa; Kod TERYT powiatu; Kod TERYT gminy; Identyfikator TERYT miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
17 Dane adresowe i terytorialne Adres szkoły, placówki (składowe: Nazwa województwa; Nazwa powiatu; Nazwa gminy; Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
18 Dane identyfikacyjne REGON szkoły, placówki Zmienna identyfikacyjna
19 Dane identyfikacyjne Nazwa szkoły, placówki Zmienna identyfikacyjna
20 Cudzoziemcy w Polsce Symbol kraju pochodzenia ucznia i nauczyciela Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
21 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
22 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
23 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
24 Dane identyfikacyjne Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Zmienna identyfikacyjna
25 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Specjalność uzyskiwana przez słuchacza Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
26 Cudzoziemcy w Polsce Status cudzoziemca Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
27 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Ukończenie kolegium Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
28 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie - nauczyciel Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
29 Dane identyfikacyjne Dokument potwierdzający tożsamość Zmienna identyfikacyjna
30 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wymiar zatrudnienia - nauczyciel Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
31 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania ucznia (miasto / wieś)
 • Miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
32 Dane adresowe i terytorialne Kod miejsca zamieszkania ucznia (miasto / wieś)
 • Miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
33 Cechy organizacyjno-prawne Kod typu jednostki sprawozdawczej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
34 Cechy organizacyjno-prawne Kod typu szkoły dla ucznia Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
35 Cechy organizacyjno-prawne Typ szkoły dla ucznia Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
36 Cechy demograficzne osób Kod miejscowości szkoły Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca
37 Cechy demograficzne osób Rodzaj miejscowości szkoły Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca