Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 03 – dane dotyczące liczby nauczycieli według typów szkół, w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący Nauczyciele
 • Publiczność szkoły i placówek wychowania przedszkolnego
 • Płeć
 • Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni
 • Stopień awansu zawodowego nauczycieli
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
2 Pracujący Pracownicy szkół niebędący nauczycielami
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 30 września
 • 31 grudnia
3 Pracujący Nauczyciele w placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego
 • etat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września