Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 04 – dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, oddziałów, uczniów, słuchaczy, absolwentów, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także o nauczaniu języków obcych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Uczniowie Uczniowie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
2 Absolwenci Absolwenci
 • Rodzaje egzaminów
 • Publiczność szkoły i placówek wychowania przedszkolnego
 • Płeć
 • Związanie organizacyjne oddziałów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
3 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła
 • Rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych
 • Formy doskonalenia i dokształcania prowadzone przez placówkę
 • Rodzaje pomieszczeń i urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • Koszty w szkole i placówce oświatowej
Rozwiń grupowanie
 • szkoła
Zmienna ilościowa
 • 30 września
 • 31 grudnia
4 Placówki edukacyjne i wychowawcze Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
 • Publiczność szkoły i placówek wychowania przedszkolnego
 • Dane ogólne o uczniach szkoły/dzieciach w placówkach wychowania przedszkolnego (w tym cudzoziemcach)
 • Płeć
 • Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
5 Placówki edukacyjne i wychowawcze Placówka oświatowa
 • Obowiązek nauki
 • Obowiązek szkolny
 • Rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych
 • Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych
Rozwiń grupowanie
 • szkoła
Zmienna ilościowa
 • 30 września
 • 31 grudnia
6 Wychowankowie placówek oświatowych Wychowankowie
 • Klasy wielkości obszarów gmin(miast)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szkoła
Zmienna ilościowa
 • 30 września
7 Placówki edukacyjne i wychowawcze Placówka wychowania przedszkolnego
 • Rodzaje pomieszczeń i urządzeń dla osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • szkoła
Zmienna ilościowa
 • 30 września
8 Wychowankowie placówek oświatowych Wychowankowie
 • Niepełnosprawność
 • płeć
 • uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
9 Słuchacze Słuchacze w placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
10 Ustawiczne szkolenie zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego
 • Formy doskonalenia i dokształcania prowadzone przez placówkę
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
 • Tryb nauki
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
11 Ustawiczne szkolenie zawodowe Inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych
 • Rodzaje egzaminów
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
12 Ustawiczne szkolenie zawodowe Kursy kompetencji ogólnych
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
 • Rodzaje egzaminów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
13 Ustawiczne szkolenie zawodowe Kursy umiejętności zawodowych
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
 • Rodzaje egzaminów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
14 Ustawiczne szkolenie zawodowe Centra kształcenia zawodowego
 • Rodzaje egzaminów
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 30 września
15 Ustawiczne szkolenie zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Rodzaje praktycznej nauki zawodu
 • Rodzaje egzaminów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 września