Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN SIO 07 – dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła
  • Rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych
  • Formy doskonalenia i dokształcania prowadzone przez placówkę
  • Rodzaje pomieszczeń i urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • Koszty w szkole i placówce oświatowej
Rozwiń grupowanie
  • szkoła
Zmienna ilościowa
  • 30 września
  • 31 grudnia