Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BESTIA 01 – dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (Rb-27S i Rb-28S) oraz przychodów i kosztów i innych obciążeń samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Przychody – klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok