Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BESTIA 02 – dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Przychody – klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok