Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CITES 01 – dane dotyczące nielegalnego przewozu dzikich zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Konwencja CITES Okazy CITES zatrzymane przez Służbę Celno-Skarbową
  • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Konwencja CITES Okazy CITES żywych roślin i zwierząt zatrzymane przez Służbę Celno-Skarbową
  • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok