Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CRP KEP 01 – dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna lub firma Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki macierzystej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki macierzystej Zmienna identyfikacyjna
7 Cechy organizacyjno-prawne Szczególna forma prawna Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
8 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności gospodarczej (składowe: Dzień; Miesiąc; Rok) Zmienna określająca czas
  • stan na koniec okresu referencyjnego
9 Cechy organizacyjno-prawne Data ustania bytu prawnego lub wyrejestrowania w ciągu roku, którego stan dotyczy Zmienna określająca czas
  • stan na koniec okresu referencyjnego
10 Rodzaj prowadzonej działalności Kod PKD rodzaju działalności gospodarczej, w tym przeważającej Zmienna jakościowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod kraju, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
12 Dane adresowe i terytorialne Adres do doręczeń (składowe: Kod kraju; Kod TERYT województwa; Kod TERYT powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Kod pocztowy; Nazwa ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
13 Dane adresowe i terytorialne Adresy miejsc prowadzenia działalności (składowe: Kod kraju; Kod TERYT województwa; Kod TERYT powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa miejscowości; Kod pocztowy; Ulica; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
14 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia