Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF CRP KEP 02 – dane dotyczące osób fizycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika (jeżeli został nadany) Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer PESEL, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • stan na koniec okresu referencyjnego
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
8 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kod kraju obywatelstwa Zmienna jakościowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
10 Dane adresowe i terytorialne Adres do doręczeń (składowe: Kod kraju; Kod TERYT województwa; Kod TERYT powiatu; Kod TERYT gminy; Miejscowość; Kod pocztowy; Ulica; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
11 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod kraju, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Numer telefonu) Zmienna adresowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego
12 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu, jeżeli został podany Zmienna opisowa
  • stan na koniec okresu referencyjnego