Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF ESKS2_SK KAS 01 – dane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa lub w sprawach powierzonych do prowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przestępstwa stwierdzone Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa
  • Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok