Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF ESKS2 02 – dane dotyczące przejęć towarów przemycanych (papierosy, alkohol, narkotyki)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka nieobserwowana Przejęcia papierosów
Zmienna ilościowa
  • rok