Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiRW PFJDR 01 – dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Miejscowość)
  • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
  • rok
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania