Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT RYCZAŁT 01 – dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP podatnika płacącego podatek w formie ryczałtu / karty podatkowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
  • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne NIP podatnika, jeśli jest wspólnikiem spółki osobowej Zmienna identyfikacyjna
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód spółki
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód przypadający na podatnika
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Dane identyfikacyjne NIP spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej Zmienna identyfikacyjna
8 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
  • rok