Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-CIT 02 – dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • rok
4 Podatek dochodowy od osób prawnych Przychód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Podatek dochodowy od osób prawnych Dochód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Podatek dochodowy od osób prawnych Strata podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Podatek dochodowy od osób prawnych Koszty uzyskania przychodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek należny od podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok