Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 02 – dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj) Zmienna adresowa
  • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
  • rok
3 Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego Rodzaj płatnika Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna