Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 03 – dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • rok
2 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
3 Dane identyfikacyjne Numer PESEL podatnika Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika Zmienna identyfikacyjna
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód
 • Źródła przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów
 • Źródła kosztów uzyskania przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
7 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód
 • Źródła dochodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód zwolniony z podatku
 • Źródła dochodu zwolnionego z podatku
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Podatek dochodowy od osób fizycznych Zaliczka pobrana przez płatnika
 • Źródła pobranej zaliczki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Podatek dochodowy od osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Zmienna ilościowa
 • rok