Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF TREZOR 02 – dane dotyczące dochodów i wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu państwa - klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dochody – klasyfikacja budżetowa Plan dochodów budżetu państwa
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Plan wydatków budżetu państwa
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego