Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF TREZOR 06 – dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Przychody – klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu środków europejskich
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu środków europejskich
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Wydatki państwowych funduszy celowych
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
Zmienna ilościowa
  • rok