Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF ZEFIR2 02 – dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wielkość wyrobów akcyzowych Wielkość wyrobów akcyzowych
 • Grupy wyrobów akcyzowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Wielkość wyrobów akcyzowych Wielkość sprzedaży krajowej wyrobów akcyzowych
 • Grupy wyrobów akcyzowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wielkość wyrobów akcyzowych Wielkość nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
 • Grupy wyrobów akcyzowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wielkość wyrobów akcyzowych Wielkość importu wyrobów akcyzowych
 • Grupy wyrobów akcyzowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok