Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 03 – dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia dla uczących się Stypendia ministra
  • stypendia
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok akademicki