Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 04 – dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Studenci Studenci powtarzający rok i urlopowani
 • w tym kobiety
 • pierwszy rok studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Studenci Studenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Studenci Studenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania - dział. 1, 2
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Studenci Studenci zamieszkali na wsi
 • rodzaj jednostki - wszystkie
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Studenci Studenci wykazywani tylko jeden raz
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania - dział. 1, 2
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Studenci Studenci powtarzający rok i urlopowani
 • w tym kobiety
 • pierwszy rok studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
 • rodzaj sprawozdania - dział. 1, 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Absolwenci Absolwenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
 • rodzaj sprawozdania - dział. 1, 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Absolwenci Absolwenci zamieszkali na wsi
 • rodzaj studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Absolwenci Absolwenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Studenci Studenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki Forma studiów Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Studenci Studenci powtarzający rok i urlopowani
 • w tym kobiety
 • pierwszy rok studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Absolwenci Absolwenci
 • w tym kobiety
 • rodzaj studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Studenci Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Studenci Studenci uczący się języka nowożytnego, jako obowiązkowego lektoratu
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Studenci Studenci kształcący się na odległość
 • rodzaj studiów
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Absolwenci Absolwenci kształcący się na odległość
 • rodzaj studiów
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Absolwenci Absolwenci z niepełnosprawnościami
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Studenci Studenci z niepełnosprawnościami
 • w tym kobiety
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Studenci Studenci z niepełnosprawnościami wykazywani tylko jeden raz
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki Grupa studentów i absolwentów (rodzaj sprawozdania) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia