Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 05 – dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz doktorantów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci z niepełnosprawnościami wykazywani tylko jeden raz
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci z niepełnosprawnościami
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj niepełnosprawności
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • przyjęci na pierwszy semestr
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • przyjęci na pierwszy semestr
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • przyjęci na pierwszy semestr
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • przyjęci na pierwszy semestr
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Doktoranci i nadawane stopnie doktora Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej w danym roku kalendarzowym
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Stypendia dla doktorantów Doktoranci pobierający stypendia
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok