Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 06 – dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Pracujący Nauczyciele akademiccy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Pracujący Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Pracujący Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Pracujący Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • grupy stanowisk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia