Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 07 – dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki Uczelnie i ich filie oraz inne instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki
  • Nazwa jednostki; REGON
  • TERYT
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna