Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 11 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Liczba projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność badawcza i rozwojowa Wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok