Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 12 – dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Nadane stopnie doktora habilitowanego
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
2 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Nadane stopnie doktora
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania