Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MON SEW 01 – dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący Zatrudnieni w Wojsku Polskim
  • Zatrudnieni wojskowi
  • Płeć
  • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia