Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS KSMŚR 01 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych
  • Rodzaje świadczeń rodzinnych
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Wydatki na świadczenia rodzinne
  • Rodzaje świadczeń rodzinnych
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Świadczenia na rzecz rodziny Przeciętna miesięczna kwota świadczeń rodzinnych
  • Rodzaje świadczeń rodzinnych
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok