Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS ŚFA 01 – dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Dłużnik alimentacyjny
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Stan majątkowy dłużnika alimentacyjnego
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła Zmienna jakościowa
 • rok
4 Dochody gospodarstw domowych Dochód osoby
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
6 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
7 Świadczenia na rzecz rodziny Beneficjenci funduszu alimentacyjnego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
9 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
10 Świadczenia na rzecz rodziny Data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
11 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • rok
12 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Rodzaje świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
14 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania (składowe: Nazwa kraju, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • rok
15 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Świadczenia na rzecz rodziny Data zakończenia obowiązywania decyzji o przyznaniu świadczenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
17 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
19 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
20 Cechy organizacyjno-prawne Kod instytucji, do której uczęszcza dziecko Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia