Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS UŚA 01 – dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Przeciętna miesięczna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Świadczenia na rzecz rodziny Przeciętna miesięczna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok