Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS UŚA 02 – dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Beneficjenci funduszu alimentacyjnego
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • Rodzaje świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja ośrodka pomocy społecznej (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach) Zmienna adresowa
  • rok