Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MS CBDKW 01 – dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia