Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MS KRS RP 01 – dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu organizacji pożytku publicznego Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
4 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do rejestru przedsiębiorców Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna